Τηλέφωνο: +(30) 27550-23364

Προκειμένου η εταιρεία να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα έχει πάρει πιστοποιήσεις για τα κάτωθι: ISO 9001 και ISO 22000:2005 πιστοποιητικό HACCP και IFS που πιστοποιούν άψογη τυποποίηση, ωοσκόπηση και συσκευασία. Το GMO FREE που πιστοποιεί ότι δε χορηγούνται μεταλλαγμένες ζωοτροφές και τους εμπλουτισμένους κλωβούς βάσει της διάταξης 1999/74 της Ε.Ε όπου συμμορφώθηκε και από την 1/1/2012 έχει ανανεώσει τις κλωβοστοιχίες.